Şarkının Adı: A Strange Road
Şarkıyı Seslendiren: 성유진 (Sung Yoo Jin) (SeeYa)


여기는 어딘지 누가
Yoginın to otinçi nuga çom
Where am I?
Neredeyim?

말해 줄래요
Marhe çulleyo
Can someone tell me?
Biri bana söyleyebilir mi?

기댈 하나 보이지 않고
Kidel got hana poiçi ankho
I don’t see a single place to lean on
Tek bir dayanak göremiyorum

마다 불빛 하나 없는데
Nun tıl te mata bulbit hana omnınte
Every time I open my eyes, I can’t find any light
Gözlerimi her açtığımda hiç ışık göremiyorum

힘겹게 한걸음 떼보고
Himgyopke hangorım tebogo
I difficultly take a step
Zorlukla adım atıyorum

어떻게든 살아보려
Ottokedın to saraboryo he
Trying to survive somehow
Bir şekilde hayattta kalmaya çalışarak

너를 만나기 전까지 쉬지 않고
Norıl mannagi çonkaçi şwici anko
Before I meet you
Seninle karşılaşmadan önce

걸어가 기다려
Koroga kidaryo
I will keep walking, just wait
Yürümeye devam edeceğim, sadece bekle

길의 끝에서 낯선 길의
İ kirıi kuteso natson kirıi
At the end of this road, this strange road
Bu yolun sonunda, bu garip yolun

끝에서 나를 찾으며 울고 있겠지
Kıteso narıl çacımyo non ulgo itgetçi
You will be looking for me as you cry
Beni arıyor olacaksın ağlayarak

바래 녹슬어버린 사랑하나
Pit bare noksıroborin saranghana
For the faded and rusty love
O silik eski aşk için

기다리겠지
Non kidarigetçi
You’ll be waiting
Bekliyor olacaksın

길의 끝에서 낯선 곳에서
İ kirıi kıteso i natson goseso
At the end of this road, this strange road
Bu yolun sonunda, bu garip yolun

나를 부르며 숨어있을
Narıl purımyo sumoissıl
You are hiding and calling out to me
Saklanıyor ve bana sesleniyorsun

찾아갈 거야
Nol çaca kal goya
I’ll look for you
Seni arayacağım

어디에 있던지 조금만 기다려
Odie itdonci çogımman kidaryo
Wherever you are just wait a little bit
Nerede olursan ol sadece bekle biraz

이름 불러도 없는메아리소리
Ne irım pulloto tap omnın mearisori
I call out your name but the echoes have no answer
Sana sesleniyorum ama yankılar cevap vermiyor

옅은 기억 발자욱 따라 네가
Yotın kiok sok palcauk tara nega
Following the footsteps in the shallow memories
Silik hatıralarda adımları takip ederek

있던 길목 주위를 서성인다
İtdon kilmok çuwirıl sosonginda
I pace back and forth on the road you were once at
Bir zamanlar yürüdüğün yolda ileri geri koşuyorum

힘겹게 한걸음 떼보고
Himgyopge hangorım tebogo
I difficultly take a step
Zorlukla adım atıyorum

어떻게든 살아보려
Ottokedın to saraboryo he
Trying to survive somehow
Bir şekilde hayattta kalmaya çalışarak

너를 만나기 전까지 미친 찾아
Norıl mannagi çonkaçi miçin dıt çaca
Before I meet you
Seninle karşılaşmadan önce

다닐게 기다려
Tanilge kitaryo
Just wait to go
Sadece gitmeyi bekle

길의 끝에서 낯선 길의
İ kirıi kıtteso natson girıi
At the end of this road, this strange road
Bu yolun sonunda, bu garip yolun

끝에서 나를 찾으며 울고 있겠지
Kıteso narıl çaçımyo non ulgo itgetçi
You will be looking for me as you cry
Beni arıyor olacaksın ağlayarak

바래 녹슬어버린 사랑하나
Pit bare noksıroborin saranghana
For the faded and rusty love
O silik eski aşk için

기다리겠지
Non kidarigetçi
You’ll be waiting
Bekliyor olacaksın

길의 끝에서 낯선 곳에서
İ kirıi kıteso i natson goseso
At the end of this road, this strange road
Bu yolun sonunda, bu garip yolun

나를 부르며 숨어있을
Narıl purımyo sumoissıl
You are hiding and calling out to me
Saklanıyor ve bana sesleniyorsun

찾아 거야
Nol çaca kal goya
I’ll look for you
Seni arayacağım

어디에 있던지 조금만 기다려
Odie itdonci çogımman kidaryo
Wherever you are just wait a little bit
Nerede olursan ol sadece bekle biraz

낯선 곳에서
İ natson goseso
At this strange place
Bu garip yerde

나를 부르며숨어있을
Narıl purımyo sumoissıl
You are hiding and calling out to me
Saklanıyor ve bana sesleniyorsun

찾아 거야
Nol çaca kal goya
I’ll look for you
Seni arayacağım

어디에 있던지 조금만 기다려
Odie itdonçi çogımman kidaryo
Wherever you are just wait a little bit
Nerede olursan ol sadece bekle biraz


Şarkının Adı: 이렇게 좋은 (A good Day Like This)
Şarkıyı Seslendiren: 전혜원(Jun Hye Won)

이렇게좋은날
İrohke çohınnal
On this good day
Bu güzel günde

사람들모여서웃고즐거워하는데
Saramdıl moyoso utgo çılgowohanınde
People gather as they laugh and have fun
İnsanlar toplanmış gülüp eğleniyorlar

눈물이흐르고혼자만아파서널생각해
Nunmuri hırıgo honcaman apaso nol senggakhe
But I’m shedding tears and in pain so I think of you
Ama ben ağlıyorum acı içinde ve seni düşünüyorum

아무도몰래안돼그렇게널쉽게잊는게
Amudo molle andwe kırohke nol şwipge innınge
I can’t do this without anyone knowing, I can’t forget you easily
Kimse bilmeden yapamam bunu, seni kolayca unutamam

미안해너없이난못살것같은데
Mianhe no opşi nan mossal got gatınde
I’m sorry, I don’t think I can live without you
Üzgünüm ama sensiz yaşayabileceğimi sanmıyorum

먹지도자지도못해
Mokçido çacido mothe
I can’t eat, I can’t sleep
Yiyemiyorum, uyuyamıyorum

울지도웃지도못해그래
Ulcido utçido mothe kıre
I can’t cry, I can’t smile
Ağlayamıyorum, gülemiyorum

이렇게좋은날우리헤어진날
İrokhe çohın nal uri heocin nal
On this good day, the day we broke up
Bu güzel günde, bu ayrıldığımız günde

웃어보려했지만그게잘안돼
Uso boryohetçiman kıge cal andwe
I tried to smile but I can’t
Gülümsemeye çalıştım ama yapamadım

괜찮은척애써노력해봐도그래도난
Kwençanhın çog esso noryok he bwato kıredo nan
I tried to pretend that I was okay but still I…
Her şey yolundaymış gibi davrandım ama yine de ben…

이렇게좋은날우리헤어진날
İrokhe çohın nal uri heocin nal
On this good day, the day we broke up
Bu güzel günde, bu ayrıldığımız günde

참아보려했지만그게안돼
Çama boryo hetçiman kıge andwe
I tried to hold it in but I can’t
Kendimi tutmaya çalışıyorum ama yapamıyorum

햇살이너무나밝은날이렇게좋은날
Hessari nomuna palgın nal irokhe çohın nal
On this bright and sunny day, on this good day
Bu parlak ve güneşli günde, bu güzel günde

이렇게아픈데너때문에아파울고그리워하는데
İrokhe apınde no temune apa ulgo kıriwo hanınde
I’m in such pain because of you, I hurt, I cry and I miss you
Senin yüzünden öyle acı çekiyorum ki, incinmiş, ağlıyor ve seni özlüyorum,

웃을수없어서나혼자남겨져널생각해
Usıl su obsoso na honca namgyoçyo nol senggakhe
I can’t laugh so I stay alone to think of you
Gülemiyorum o yüzden yalnız kalıp seni düşünüyorum

아무도몰라넌왜그렇게쉽게떠났는지
Amudo molla non we kırokhe şwipke tonannınci
No one knows why you left like that
Neden böyle bırakıp gittiğini kimse bilmiyor

어떻게나없이잘살수가있는지
Ottokhe na opşi çal sal suga innınci
How you can live without me
Bensiz nasıl yaşayabildiğini

하루도잊지를못해
Harudo itçirıl mothe
I can’t forget you for a single day
Seni bir gün dahi unutamam

매일난너만생각해그래
Meil nan noman senggakhe kıre
Every day, I only think of you
Her gün sadece seni düşünüyorum

이렇게좋은날우리헤어진날
İrokhe çohın nal uri heocin nal
On this good day, the day we broke up
Bu güzel günde, bu ayrıldığımız günde

웃어보려했지만그게잘안돼
Uso boryohetçiman kıge çal andwe
I tried to smile but I can’t
Gülümsemeye çalıştım ama yapamadım

괜찮은척애써노력해봐도그래도난
Kwençanhın çog esso noryok he bwato kıredo nan
I tried to pretend that I was okay but still I…
Her şey yolundaymış gibi davrandım ama yine de ben…

이렇게좋은날우리헤어진날
İrokhe çohın nal uri heocin nal
On this good day, the day we broke up
Bu güzel günde, bu ayrıldığımız günde

참아보려했지만그게안돼
Çama boryo hetçiman kıge andwe
I tried to hold it in but I can’t
Kendimi tutmaya çalışıyorum ama yapamıyorum

햇살이너무나밝은날이렇게좋은날
Hessari nomuna palgın nal irokhe çohınnar
On this bright and sunny day, on this good day
Bu parlak ve güneşli günde, bu güzel günde

Comments (0)